We have 44 guests online
Banner
Uludağ Milli Parkı Plan Değişikliklerine İtirazımızı İlettik

uludag_cobankayaDevlet yönetimini elinde bulunduran siyasi iktidara soruyoruz.

"Milli Park" kavravramı sizin için ne ifade ediyor?
Bu tür alanlar neden orman ya da sulak alan gibi adlandırmalar yerine "Milli Park" olarak nitelendirililmiştir?

Uludağ Milli Parkı'nda 2. Gelişim Bölgesi olarak adlandırılılan bölgede yeni yapılaşmalar getiren 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama planlarına itirazımızı ilettik.

DOĞADER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü’ne, Bursa

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün 31.07.2012 gün ve 5561 sayılı kararıyla onaylanarak, 29.08.2012 - 28.09.2012 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Osmangazi İlçesi, Uludağ Milli Parkı 2. Gelişim Bölgesi 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı, Derneğimiz (DOĞADER – Doğayı Çevreyi Koruma ve Doğa Sporları Derneği) tarafından plan askı süresi içinde incelenmiştir.

Derneğimizce yapılan değerlendirmede, 1/100.000 ölçekli planın 5.3. maddesinde; “Planlama Bölgelerinde bu plan kararlarına uygun 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planları yapılacak olup, 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planları Yapılmadan alt ölçek planlar ve plan revizyonları yapılamaz” hükmü yer almaktadır. 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı yapılmadan, Uludağ Milli Parkı 2. Gelişim Bölgesi 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının onaylanması 1/100.000 ölçekli plan hükümlerine aykırıdır.

Uludağ üzerine planlar geliştirilirken Uludağ’ın aynı zamanda bir milli park olduğu unutulmamalıdır. Milli Parklar yasasının 14. maddesi çok açık ve nettir. Kanunun 14. maddesi kısaca, “Tabii ve ekolojik denge ve tabii ekosistem değeri bozulamaz, yaban hayatı tahrip edilemez, çevre sorunları yaratacak iş ve işlemler yapılamaz, hiçbir yapı ve tesis kurulamaz ve işletilemez” der. Dünya çapında da milli parklar, bu kapsamda hatta insan etkinliklerini sınırlayan daha ağır koşullar altında yönetilir. Yapılan bu son plan değişikliği, Uludağ Milli Parkı kavramında yeri olmadığı halde turizm bölgesi olarak ilan edip yasalaşan Uludağ Milli Parkı 2. Gelişim Bölgesi içinde yer almaktadır. Her ne kadar burası yasal statüde “turizm bölgesi” olarak tanımlanıyorsa da, Milli Park Kanunu’ndan bağımsız planlar üretilemeyeceği açıktır.

Read more...
 
GDO'lar Kanser Yapıyor - 20 Eylül 2012 (Haber)

gdo_kanserli_kobayGenetiği Değiştirilmiş (GD) gıdaların sağlığa etkileri üzerine Fransa'da yapılan son bağımsız araştırma, GDO'lu mısırla beslenen kobaylarda gelişen kanserli hücrenin normal kobaylara oranla çok daha hızlı ilerlediği ortaya çıktı.

İki yıl GDO'lu mısırla beslenen farelerde bazı organlarında hasar oluştuğunun belirlendiği araştırmanın, şirketlerin baskılarından çekinildiği için gizlilikle yürütüldüğü belirlendi.

Başta Monsanto olmak üzere GD tohum üreten şirketler, doğrudan yada dolaylı yolda kendilerinin parasal desteğini sağladıkları araştırmalar dışında kalan bilimsel araştırmalara izin vermiyor. Fonlanmış bu tür araştırmalar "Parasını veren, düdüğü çalar" sözüne uygun biçimde GD gıdaların insan sağlığını tehdit etmediği sonuçları alınıyor. Oysa bağımsız araştırmalar GD gıdaların insan sağlığına zararlı olduğunu kanıtlıyor.

GDO'ların yaygınlaşması başka bir sorunu daha günceme getiriyor. GDO'lu tarıma geçen ülkeler, ABD'li ve Avrupa'lı bir kaç şirketin denetimi altına giriyorlar. Bu yolla gıda egemenliğini bu ülke ve şirketlerin insafına terkeden ülkeler, ekilecek tohumları ve bu tohumlarda kullanılacak özel ilaçları yalnızca bu şirketlerden almak zoruda kalıyorlar.

Ayrıca, GD tohum ekilen tarlalardan çevresinde normal tarım yapılan tarlalarda doğru tozlaşma yoluyla etkilenen normal tohumların kısırlaştığı biliniyor.

GDO'ların açılığa çözüm olduğu savı ise büyük bir yalandan öteye  gitmiyor. Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı Ahmet Atalık'ın araştırması bu gerçeği ortaya koyuyor.

GDO’lu Tarım Verimi Arttırmaz
http://www.dogader.org/index.php/bilgi/576-gdolu-tarim-verimi-arttirmaz

GDO Tarihçesi / Sperm Öldürücü Tohumlar
http://www.dogader.org/index.php/bilgi/748-gdo-tarihcesi-sperm-oldurucu-tohumlar

Katil Tohumlar
http://www.dogader.org/index.php/bilgi/178-katil-tohumlar-

DOĞADER

GDO’lu mısırda kanser riski tespit edildi

http://tr.euronews.com/2012/09/20/gdo-lu-misirda-kanser-riski-tespit-edildi/

20 Eylül 2012 - Fransa’da genetiği değiştirilmiş ürünlerle ilgili yürütülen bir araştırmanın sonuçları Avrupa Birliği çapında tartışmalara yol açtı.

Read more...
 
Basına ve Kamuoyuna: Basında Yer Alan Yanıltıcı GDO Haberleri Üzerine

DOĞADER'in de üyesi olduğu ve etkin olarak çalışmalarına katıldığı GDO'ya Hayır Platformu, gıda amaçlı GDO'ların ithalatının geri çekilmesi üzerine basında çıkan bazı haberlere yanıt olarak bir basın açıklaması yaptı.

gdo hp

27.08.2012

Biyogüvenlik Kurulu’nda bilimsel inceleme aşamasında iken, kamuoyu tepkisi karşısında Tüm Gıda İthalatçıları Derneği (TÜGİDER), Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu TGDF) ve Ünak Gıda ve Kimyevi Maddeler San. Ve Tic. Ltd. Şti.’nin gıda amaçlı GDO izin taleplerini geri çekmelerinin hemen ardından bazı gazetelerin bazı köşe yazarları son derece bilgi eksikliği içeren ve gerçekle alakalı olmayan birtakım bilgiler vermek suretiyle halkı yanıltmaya yönelik davranış içerisine girmişlerdir. Köşe yazarlarınca verilmeye çalışılan bilgiler ve açıklamalarımız aşağıda kamuoyu bilgisine ve takdirine sunulmuştur.

Read more...
 
Kirli Su Savaşları ve Özelleştirme!

Son günlerde ortaya çıkan şişelenmiş sularda ki kirlilik açıklamaları gündem olmaya devam ediyor. 5 firma bu kapsamda teşhir edildi. Peki diğerleri teşhir edilecek mi? Belki, ama bazıları korunmak zorunda. Halk arasında sıkça kullanılan ve hepimizin bildiği bir deyim vardır “düğün değil dernek değil eniştem beni niye öptü”. Durup dururken sağlık bakanlığının bu yaptığı inceleme ve açıklamalar gerçekten halk sağlığı için mi yapılıyor.

Read more...
 
DOĞADER Adını Kullanan Şirket

Sayın Doğader dostları,

hilekar"Bursa DOĞADER Doğa Dergisi" adlı şirket ve dergi ile derneğimiz DOĞADER'in hiçbir ilgisi yoktur.

Tamamiyle ticari amaçla kurulmuş bu şirket, derneğimizin yıllardır kullandığı DOĞADER adını kullanarak "Fidan Bedeli" adında şirketlerden para toplamakta ve fatura kesmektedir.

Yakında derneğimiz tarafından konu hakkında daha geniş açıklama yapılacaktır.

Lütfen dikkatli olun.

DOĞADER
Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği

 
HES'lerde yalnızca elektrik mi üretilecek sanıyordunuz!. Tezgah çok çok daha büyük! (Video)


Read more...
 
Yerel Tohumlar ve Önemi (Video)
 
«StartPrev12345678910NextEnd»

Page 9 of 61