We have 28 guests online
Banner
DOĞADER, İnegazi Köyü'nde Kurulması Planlanan Çimento Fabrikasına İtirazını İletti

itirazimiz_varDOĞADER, İnegazi Köyü'nde yapılaması planlanan çimento fabrikasına karşı itirazını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na iletti.

Kirletici sanayi olarak bilinen çimento fabrikaları Türkiye ölçeğinde ihtiyacın çok üzerinde üretim kapasitesine sahip. Türkiye, 2011 yılı dünya çimento ihraç şapiyonu. Kirliliği ve yarattığı çevre zararları ülkemize kalmak üzere yapılan bu ihracat ülkemize yarardan çok zararı dokunuyor. Dünyada pek çok ülke geliştirdikleri çevre koruma kanunlarıyla ülkelerindeki çimento üretimlerinde oluşan çevre kirliliğini alt sınırlara çekmeye çalışıyor. Bu zor koşullarda üretim yapmak istemeyen çimento üreticileri Türkiye gibi koruma önlemler yetersiz, denetim mekanızması işlemeyen ülkelere yöneliyor. Türkiye, çimento üretiminde Avrupa birinci, dünyada dördüncü sıradadır. Böylesine kirli bir sanayi, ülkemizde ihtiyacın çok üstünde üretim kapasitesine sahipken yeni çimento fabrikalarının kurulmasını mantık dışı kararlar olarak nitelendiriyoruz.

Çimento fabrikasına karşı hazırladığımız itiraz dilekçemiz, çimento konusundaki tüm ayrıntıları gözler önüne sermektedir.

DOĞADER

T.C. Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne  Bursa

5 Ekim 2012

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanan ve Bakanlık Makamı’nın 13.08.2012 gün ve 12912 sayılı Olur’u ile 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. Maddesi uyarınca onaylanan, Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde 06.09.2012- 06.10.2012 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Nilüfer İlçesi, İnegazi Köyü, Çaltarla Mevkii, H22C13A4 pafta,101 ada, 22-23-25-26 parseller sanayi alanı (Çimento Fabrikası) Bursa 2020 yılı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve Plan Notu Değişikliği, Derneğimiz (DOĞADER – Doğayı Çevreyi Koruma ve Doğa Sporları Derneği) tarafından askı süresi içinde incelenmiştir.

Read more...
 
İneagazi ve Atlas Köylülerinden, Çimento Fabrikasına İtiraz

inegazi_cimento_itiraz_20121004Bursa'nın Nilüfer ilçesi İnegazi Köyü sınırları içinde yapılması planlanan çimento fabrikasına karşı İnegazi Köylüleri tepkilerini plan değişikliğine itiraz ederek gösterdiler. 

İnegazi köylüleri, askıda olan Bursa 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliğine karşı topladıkları 98 itiraz dilekçesini Köy Muhtarının sorumluluğunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na teslim ettiler.

Yakın köylerden biri olan Atlas Köylüleri de topladıkları 85 imzayı Köy Muhtarının sorumluluğunda yetkili makamlara ilettiler.

Çimento Fabrikası'na DOĞADER ile birlikte TMMOB'a bağlı bazı odaların Bursa şubeleri, Bursa Barosu ve Halkevleri itirazlarını iletti.

Bursa milletvekili İlhan Demiröz ise konuyu TBMM gündemine taşıyarak ilgili Bakan tarafından yazılı olarak yanıtlanmak üzere soru önergesini verdi.

DOĞADER

 
Kozağacı Köylüleri Termik Santrale Mücadelelerini Bursa'ya Taşıdı - 4 Eylül 2012

Kozağacı Vadisi Köylüleri, yapılması düşünülen termik santrale karşı 30 Eylül 2012 Pazar günü Durak Köyünde yapılan ve DOĞADER'in de katıldığı toplantıda alınan karar gereği her köyden üçer temsilci belirlediler.

6 köyden toplam 18 temsilci, 4 Ekim 2012 Perşembe günü Bursa'ya gelerek Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi'nde toplantıya katıldılar. Toplantıya DOĞADER, Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şb, Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şb, Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şb ve Bursa Barosu temsilcileri de katıldı. Şehir Plancıları Odası Bursa Şb ve Bursa Tabib Odası destek vereceklerini bildirdiler.

Toplantıda termik santralle mücadele için yol haritası belirlendi. İlk olarak 14 Ekim 2012 Pazar günü Bursa'dan destek veren kurumların da katılımıyla Kozağacı Vadisi köylerinden Harman Demirci'de "Halkı Bilgilendirme Toplantısı" yapılması kararlaştırıldı.

Toplantı sonrası Kozağacı Vadisi Köylüleri tarafından yapılan basın açıklamasında, konuya ilgi duyan, destek vermek isteyen diğer kurumlara çağrı yapılarak mücadeleye davet edildi.

DOĞADER

Kozağacı Vadisi Köy Temsilcilerinin 4 Ekim 2012 günü yaptıkları basın açıklaması:

Read more...
 
TKİ Uyuyan Devi Uyandırdı! Kocağacı Köyülüleri Ayakta

Kozağacı VadisiKozağacı 2006Kozağacı 2012

Bursa'nın Keles ilçesine bağlı Kozağacı Vadisi köylüleri, 2006 yılında DOĞADER'in de destek verdiği  çeşitli eylem ve mücadeleler sonucu termik santral projesini iptal ettirmeyi başarmışlardı.

http://www.dogader.org/index.php/bilgi/125-keles-koza-vadisinde-termik-santrale-tepki-b

http://www.dogader.org/index.php/aciklama/57-kel-lim-deklie-keles-koza-termik-santrali-ihalesinden-ilginelier

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı TKİ-Türkiye Kömür İşletmeleri, verilen mücadele rağmen 6 yıl sonra termik santral ve kömür ocağı projesini yeninden ihaleye çıkarması Kozağacı vadisi köylülerinin büyük tepkisine neden oldu.

İhale haberi üzerine 30 Eylül 2012 Pazar günü Durak köyünde bir toplantı düzenlendi. DOĞADER'in de iki temsilciyle katıldığı toplatıya Kozağacı köylülerinin ilgisi yoğundu. Yapılan kısa konuşmalarda termik santrale ve kömür ocaklarına karşı köylülere birlikte mücadele edileceği bildirildi. 

Kozağacı Vadisi köylüleri yetiştidikleri kirazları ihraç ederek önemli bir döviz girdisi sağlıyor. 2006'da termik santral yapılması için vadideki 6 köyün taşınması gündeme gelmişti. Toplantıda söz alan köylüler devletin bu üretimi desteklemesi gerekirken neden kösteklediği konusunda isyanlarını dile getirdi.

Yapılan toplantı sonucu her köyden 3 temsilci seçilerek mücadelenin başlatılması kararlaştırıldı. DOĞADER her türlü çevresel konuda olduğu gibi termik santral mücadelesinde de Kozağacı köylüsünle birlikte çalışmalar yürütecektir.

DOĞADER
Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği

 
Çimento Fabrikası Kurulmak İstenen İnegazi'de Köylüler İsyanda

inegazi_planlanan_cimento_bolgesiBursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı İnegazi Köyü, yeni bir çevre tehdidiyle karşı karşıya. Uzunca süreden bu yana taş ve mermer ocaklarının tozlarından ve köy içinden geçen TIR ve kamyonlarından rahatsız olan İnegazi köylüleri, çimento fabrikası kurulacağı haberine tepki gösterdiler.

İnegazi Köyü sınırları içinde kurulması düşünülen çimento fabrikası için plan değişikliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda askıya çıkması üzerine DOĞADER üyeleri tarafında İnegazi köyüne önce bir inceleme gezisi yapıldı. Ardından 28 Eylül 2012 gecesi İnegazi köyünde yapılan tanışma toplantısında DOĞADER üyeleri köylülere çimento fabrikası zararlarını ve mücadele yöntemleri konusunda bilgiler verdi.

Kirletici sanayi olarak değerlendirildiğinden pek çok ülke yeni çimento fabrikası kurulmasına izin verilmiyor. Bu ülkelerdeki kurulu bulunan çimento fabrikaları artan çevre koruma önlemlerini yerine getirmeden üretim yapamıyor.

Türkiye'de ise özellikle son 10 yıl içinde yasalar tırpanarak yok edilen çevre koruma önlemlerinin boşluğuyla çimento ve demir-çelik gibi kirletici sanayi yatırımları inanılmaz boyutta arttı.

Avrupa ülkeleri arasında çimento üretiminde birinci sıraya yerleşen Türkiye, dünya çapında da hızla üst sırala tırmandı. Yarattığı yoğun kirliliği ülkemizde kalmak üzere çimento üretiminin %20'sini ihraç eden Türkiye'de çimento fabrikası yatırımlarına devam ediliyor.

DOĞADER üyelerinin İnegazi köylüleriyle toplantısında birlikte mücadele kararı alındı. Tepkilerini dile getirmek için ilk olarak askıya çıkan "Bursa 2020 Yılı 1/100 bin Ölçekli Çevre Düzeni Planı" değişikliğine DOĞADER ile birlikte İnegazi köylülerinin de her birinin ayrı ayrı itiraz etmesi kararlaştırıldı. İleri tarihlerde DOĞADER ve İnegazi köylüleri arasında yeni toplantıların düzenlenmesi kararlaştırıldı.

DOĞADER'in İnegazi köylüleriyle yaptığı tanışma toplantısından fotoğraflar: 28.09.2012

Read more...
 
Dilekçemiz, İçme Suyu Barajına Moloz Döken Şirketi Durdurdu

imzalaBursa'da Doğancı içme suyu barajına moloz döken şirket için resmi kurumlara yazdığımız bilgi edinme dilekçesi, Bursa Valiliği'ni harakete geçirerek şirketin molozları temizleyene kadar çalışmasını durdurulmasını sağladı.

DOĞADER, Doğancı Barajı'na su taşıyan Kapıkaya Deresine moloz dökerek kirlenmesine neden olan SFK Taş Mermer Ocağı için Bursa İl Özel İdaresi, BUSKİ, DSİ, Migen, Orman Bakanlığı'na bilgi edinme dilekçesi göndererek madencilik şirketi ile ilgili kurum görüşü sordu.

Bursa Valiliği, dilekçemiz üzerine 21.06.2012 tarihki kararı ile ocak işletmesinden kaynaklanan olumsuzlukların giderilmesine kadar ocakta üretimi durdurmuştu.

DOĞADER'in bilgi edinme dilekçesi ve gelen yanıtın taranmış örnekleri aşağıdadır.

 

Read more...
 
NASA Tarafından Hazırlanan İklim Değişiminin 26 Saniyelik Öyküsü (Video)

Dünya çapında ölçülen yeryüzü sıcaklıkları 1884 yılından bu yana düzenli olarak kayıt altında tutuluyor.

NASA tarafından hazırlanan bu 26 saniyelik video, 1884-2011 arasında sıcaklık artışını renkler kullanarak çarpıcı biçimde gözler önüne seriyor.

DOĞADER

 
«StartPrev12345678910NextEnd»

Page 8 of 61