We have 34 guests online
Banner
Özel Halk Otobüslerinde "10 Numara Yağ" Kullanımına Karşı Yapılan Denetimler İçin Bilgi Edinme Dilekçemiz

10_numara_yag_yanginiHalk diline "10 numara yağ" olarak giren atık mekanik yağlara çeşitli kimyasallar karıştırılarak dizel yakıtı olarak kullanılması çok zehirli gazların havaya karışmasına neden oluyor. Günde en az 15 saat sürekli çalışan  Özel Halk Otobüslerinde yakıt olarak 10 numara yağ kullanmaları, sinsi zehirlerin havaya yayılmasına neden oluyor.

Bursa'da Özel Halk Otobüsleri"nde yakıt olarak 10 numara yağ kullanıldığı haberleri üzerine denetimler yapıldı. Ancak otobüslerin egzozlarından çıkan gazlara bakıldığında bu denetimlerin etkili olduğunu söylemek olanaksız.

Ayrıca Yargıtay'ın, 10 numara yağ kullanımını "kaçak petrol kullanımı" olarak değerlendirmesi konuyu daha da önemli duruma çıkarıyor.

DOĞADER, bu önemli konu hakkında ilgili Kurumlara bilgi edinme dilekçesi verdi. Dilekçelerimize gönderilecek yanıtlar elimize ulaştığında WEB sayfamızda paylaşılacaktır.

DOĞADER

Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne
Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne

27 Kasım 2012

Aşağıda verilen bilgiler ve basında çıkan haberler doğrultusunda dilekçemizin sonunda belirtilen 9 bilgi edinme sorumuzun yanıtlarını posta yolu ile Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 11. maddesinde belirtilen yasal süresi içinde hazırlanarak derneğimize yazılı olarak gönderilmesini arz ederiz.

Read more...
 
İnsan ırkı risk altında (Video)

İnsanlık tarihine baktığımızda Dünya, üzerinde iki karmaşık sistemin basit bir ilişkisinden ibarettir.
İnsan topluluğu ve Doğa
İnsanlar bu uyumu sürdürdükleri sürece, karşılığında denge halinde yaşayabilirler.
Yapmadıklarında yok olurlar.
Günün sonunda hepimiz çevreyi korumaktan bahsederken, aslında bir şekilde yanlış düşünmüş oluyoruz,
çünkü Doğa yaşamaya devam edecek.
Yaşamını devam ettiremeyenler bizler olacağız.

Read more...
 
Kozağacı Köylüsü Bursa'yı İnletti! "Termik Santral İstemiyoruz" (Video)
 
Basına ve Kamuoyuna: Termik Santral İstemiyoruz. Kozağacı Vadisi Köylüsü Mitingte

kozagaci_miting_ba_20121021Yaşadıkları toprakların altındaki kömürle çalıştırılması planlalan termik santral ihalesine karşı Kozağacı Vadisindeki köylerden gelen binlerce köylü Bursa'da miting ve basın açıklaması düzenledi. "Termik Santral İstemiyoruz" sloganlarıyla yapılan mitinge, Bursa'dan da çok sayıda kurum, Akademik Odalar, Ziraat Müh. Odası, Kimya Müh. Odası, Elektrik Müh. Odası, Bursa Tabib Odası, Bursa Barosu, Dağder, Kozader katıldı.

Çok sayıda DOĞADER gönüllüsünün de katıldığı mitingin ardından Kozağacı Köylülerinin temsilcisi Hasan Tekin aşağıdaki basın açıklamasını okudu.

DOĞADER

Basına ve Kamuoyuna;

21 Ekim 2012

Bizler, Keles’in Kozağacı Vadisindeki köylerden geliyoruz. Burada toplanmamızın nedeni, yüz yıllardır yaşadığımız topraklarımızda termik santral kurulmasına karşı başlattığımız mücadeleyi, Türkiye’ye duyurmaktır. 2007 yılında kazandığımız mücadelenin, bugün daha büyüğünü, daha güçlüsünü vereceğimizi dosta düşmana anlatmak için buradayız.

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Keles’in Kozağacı Vadisi ve Harmanalanı bölgelerinden çıkartılacak kömürle çalışacak termik santral için ihale duyurusu yaptı. 1 Kasım 2012 günü Ankara’da ihale düzenleneceği açıklandı. Kömür havzası içinde bizim köylerimizin de olduğu Keles’in 23 köyü ve 2 mahallesi de bulunmaktadır.

Bizler yüzyıllardır bu topraklarda yaşadık. Ekmeğimizi, aşımızı bu topraktan çıkardık. Vergimizi ödedik, vatan savunması için oğullarımızı askere gönderdik. Bundan 20 yıl önce köylerimizde yoksulluk hüküm sürerken, gençlerimiz üç kuruşa el kapılarında çalışmak için şehre göçerken, kirazı bu topraklara biz ektik. Devlet, bize ne öncülük yaptı ne de destek verdi. Topraklarımızı kiraz ağaçları ile biz donattık. Yetiştirdiğimiz kirazları yurt dışına ihraç ettik. Yurda döviz kazandırdık. Köyden kente göçü tersine çevirdik. Köylerimiz çocuk cıvıltılarıyla doldu. Son 20 yıldır gençlerimizi köyde evlendiriyoruz. Atamızdan yadigar kalan bu toprakları ekip biçtiğimiz sürece bizlerin, çocuklarımızın ve torunlarımızın gelecek kaygısı olmayacak.

Yaşadığımız toprakların altındaki kömürle çalışacak termik santral yapmak için kimse bize, “Termik santral istiyor musunuz?” diye sormadı. Sorsalardı, onlara “Orhaneli termik santralini biz çok iyi biliyoruz” derdik. Yok, edilen doğayı, toprağı, tarımı çok iyi biliyoruz. Biz, “Orhaneli Termik Santralini, ardında bıraktığı çölü, o devasa çukuru çok iyi biliyoruz” derdik. Bizler oradaki köylünün termik santralden neler çektiğini, çok iyi biliyoruz. Köy taşımalarını, tarladaki ürünün tozdan, dumandan yetişemediğini, dumandan kanser olan köylüleri bizler çok iyi biliyoruz.

Bundan 6 yıl önce 2006 yılında Kozağacı’nda yine bir termik santral yapımı planlanmıştı. Biz Kozağacı köylüleri olarak, o günlerde kendimizi ağaçlara zincirledik, yollara pankartlar astık, kendi köyümüzde halk oylaması yaptık. Miting düzenledik. Termik Santral için düzenlenen ÇED toplantısını protesto ettik. Davamızı hem yerel hem de ulusal medyaya taşıdık. “Canımızı veririz, toprağımızı vermeyiz!” dedik. Bursa’daki dostlarımız Tabib Odası, Mühendislik Odaları, Baro ve DOĞADER her zaman bizim yanımızdaydı. Mücadelemizi birlikte kazandık.

Bugün, geçmişimizdeki bu şanlı mücadeleden kendine ders çıkarmayanlar var. Bugün, vatanımız dediğimiz topraklardan bizi kovmak isteyenler var. Biz bunlara karşı bilendik, yeniden bir olduk, bükülmez çelik bilek olduk. Bizler bir kez daha diyoruz ki, “Canımızı veririz, vatanımız saydığımız toprağımızı vermeyiz”.

Biz buradan Türkiye’ye sesleniyoruz. Köylerimizi vermeyeceğiz. Direniş çadırları kuracağız. Toprağımıza düşman saydıklarımızı sokmayacağız. Biz köylüyüz. Biz Halkız. Biz güçlüyüz. Biz Halkın gücüyüz. Bizler, ne pahasına olursa olsun, yüzyıllar sonra bile bu topraklarda yaşamaya, onu ekip biçmeye devam edeceğiz. Yaşamımızı, canımızı, toprağımızı kanımızın son damlasına kadar savunacağız.

Kozağacı Vadisi Köylüleri

 
Saitabat Köyü Doğal SİT Değişikliğine İtiraz Ettik 17 Ekim 2012

AKP Hükümeti'nin doğayı metalaştırılma süreci, olanca hızıyla sürüyor. Doğal alanlar semayeye rant kapısı haline getiriliyor. Bunlardan sonuncusu Bursa'nın dağ köylerinden Saitabat Köyü'nde 1. Derece Doğal SİT Alanı 2. dereceye düşürülerek gerçekleştirilmeye çalışılıyor. 

DOĞADER, Saitabat Köyünde yaklaşık 29.000 m2 alanın doğal sit düzeyini 2. dereceye düşürülmesine karşı itirazını Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne iletti.

DOĞADER

T.C. Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne,

Bursa

saitabatBursa Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun 16.07.2012 tarih ve 185 sayılı kararı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün 31.08.2012 tarih ve 6600 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile İl Müdürlüğü’nüzde 18.09.2012 ile 17.10.2012 tarihleri arasında askıya çıkartılan Bursa İli, Kestel İlçesi Saitabat köyünde 28.842,64 m2 lik 1. Derece Doğal Sit Alanı’nın 2. derece Doğal Sit Alanı olarak Tesciline ilişkin karar, Derneğimiz (DOĞADER – Doğayı Çevreyi Koruma ve Doğa Sporları Derneği) tarafından askı süresi içinde incelenmiştir.

Derneğimizce yapılan değerlendirmede, halen yürürlükte olan Bursa 2020 yılı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda sit düzeyi düşürülen alanın orman olarak gözüktüğü anlaşılmıştır. Kanunlar önünde kamu malı olan orman, toplum adına devlet tarafından korunması gereken alanlardır. Bursa 2020 yılı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Plan Notlarında ormanlar her koşulda koruncak alanlar olarak belirlenmiştir.

Ayrıca, 1. Derece Doğal Sit Alanları, ender doğal özellikleri ve güzellikleri bakımından korunması gerekli yer üstünde, yer altında veya su altındaki alanlar olarak tanımlanır. Söz konusu bölgenin doğal özelliklerinde değişiklik olmamasına rağmen yapılan bu değişikliği anlamlı bulmuyoruz. Bu açıdan değerlendirdiğimizde söz konusu sit düzeyini düşüren değişikliğin kaygı verici bir değişiklik olarak değerlendirmekteyiz.

2. Derece Sit Alanları üzerinde kamu yararı gözeterek turizm türü yapılaşmaya açılabilmektedir. Bu tür yapılaşmalar, 1.  Derece Doğal Sit niteliğindeki söz konusu alan üzerindeki doğal özelliği bozacaktır.

Devlet, ormanları ve doğal yapıyı kamu adına korumakla yükümlüdür. Hiçbir kamu yararı, doğal alanların bozulmasını gerektirmez. Sit düzeyini düşürmeye ihtiyaç olmamasına, kamudan böyle bir talep gelmemiş olmasına rağmen yapılan değişiklik, doğal alanın tahribatı ile birlikte devletin koruma yükümlülüğünün de sorgular niteliğe taşıyacaktır.

Bursa Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun 16.07.2012 tarih ve 185 sayılı kararı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün 31.08.2012 tarih ve 6600 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile İl Müdürlüğü’nüzde 18.09.2012 ile 17.10.2012 tarihleri arasında askıya çıkartılan Bursa İli, Kestel İlçesi Saitabat köyünde 28.842,64 m2 lik 1. Derece Doğal Sit Alanı’nın 2. derece Doğal Sit Alanı olarak Tesciline ilişkin karara itiraz eder ve itirazımızın kurumunuzca değerlendirilmesi için gereğini arz ederim.

DOĞADER
Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği

 
Basına ve Kamuoyuna: GDO Sınırdan Girince Yayılması Engellenemiyor

gdo_kolza 

DOĞADER'in de etkin üyesi olarak çalışmalarına katıldığı GDO'ya Hayır Platformu, ithal edilen GDO'lu ürünlerin tozlaşma yoluyla istemsiz ve denetimsiz çoğalması konusuna dikkati çekmek için bir basın bildirisi hazırladı.

GDO SINIRDAN GİRİNCE YAYILMASI ÖNLENEMİYOR!

12.10.2012

Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Derneği İktisadi İşletmesi ile Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği İktisadi İşletmesi (BESD-BİR) tarafından yem amaçlı ithalatı talep edilen GDO’lu 3 kolza ve 1 şeker pancarı çeşidi ile ilgili olarak hazırlanan bilimsel komite raporları 21 Eylül / 12 Ekim 2012 tarihleri arasında Türkiye Biyogüvenlik Bilgi Değişim Mekanizması vasıtasıyla halkın görüşüne sunulmuştur. Her ne kadar yem amaçlı bir başvuru yapılmış da olsa, dünyadaki örnekler GDO’ların sınırdan içeri girdikten sonra çevreye yayılmasının durdurulamadığını göstermektedir.

Read more...
 
DOĞADER Etkinlik Programı: Ekim - Kasım - Aralık 2012

DOĞADER - Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği
Ekim - Kasım - Aralık 2012
ETKİNLİK BÜLTENİ

Read more...
 
«StartPrev12345678910NextEnd»

Page 7 of 61