Banner
DOĞADER 4. Genel Kurul İlanıdır Print E-mail

DOĞADER
DOĞAYI ÇEVREYİ KORUMA VE DOĞA SPORLARI DERNEĞİ
4. OLAĞAN GENEL KURULU İLANI

DOĞADER Olağan Genel Kurulu, 05.04.2014 Cumartesi günü saat 16.00 da dernek merkezinde aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa 2. toplantı 12.04.2014 Cumartesi günü saat 16.00 da aynı adreste toplantı yeter sayısına bakılmaksızın Genel Kurul yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur…

DOĞADER
4. OLAĞAN GENEL KURULU
GÜNDEM

1- Açılış ve Divan Heyetinin seçimi
2- Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması
3- Yönetim kurulu gelir gider raporunun okunması
4- Yönetim kurulu raporlarının ayrı ayrı aklanması
5- Denetim kurulu raporunun aklanması
6- Dernek bütçesi ve dernek aidatlarının görüşülmesi
7- Teklif ve öneriler
8- Yeni Yönetim Kurulu'nun seçimi

9- Yeni Denetim Kurulu'nun seçimi
10- Dilek ve temenniler
11- Kapanış


DOĞADER Dernek Merkezi Adresi
Selçukhatun Mah. Atatürk Cad. Ali Haydar Apt. No:23 Kat:3/11 (Heykel) Osmangazi / BURSA