Banner
Biz Kimiz? Print E-mail

DOĞADER, isminden de anlaşılacağı gibi yalın anlamda doğa ve çevre koruma derneğidir. Bu misyonunu yürütürken kendine bazı amaçlar edinmiştir. Bu amaçlar şunlardır:

 • Dünya üzerindeki sanayileşme, şehirleşme vb. nedenlerle ortaya çıkan sanayi, nükleer, evsel ve diğer nedenlerle oluşacak her türlü kirliğin engellenmesi,

 • Doğadaki tüm canlıların ortak yaşam alanı olan doğanın, bir rant ve paylaşım amacına dönüştürülerek doğal dengenin bozulmasının önlenmesi,

 • Doğadaki bitki ve canlı türlerinin yaşatılması ve soylarının sürdürülebilmesi için bilimsel ve toplumsal etkinlikler yürütülmesi,

 • İnsanın doğaya olan yabancılığının önüne geçilmesi ve “doğayla uyum içinde yaşam” bilincine ulaşması için, doğa Sporlarının yaygınlaştırılması, geliştirilmesi ve kitlelere özendirilmesi,

 • Paylaşım ve rant kavgasının uluslararası biçimi olan savaşlara karşı toplumun bilinçlendirilmesi,

 • İnsanlığın doğal afetlere, nükleer tehlikelere, savaşlara ve doğal olmayan diğer tehlikelere karşı hazırlıklı olmasının sağlanması,

 • Dünya tarih ve kültür mirasının ülkemizdeki çok kültürlülüğün, halk sanatlarının ve çağdaş sanatların yaşatılması, tanıtılması ve kitlelere ulaştırılması,

DOĞADER’in felsefesi ve çalışma alanı:           

 • Uluslararası nükleer lobilerin cirit attığı şu günlerde, nükleer çalışmalara zemin hazırlayacak nükleer enerji ve silaha karşıdır. Nükleer kazaların milyonlarca insanın ölümüne ve onarılması çok zor çevre yıkımlarına neden olduğu apaçık ortadayken, uluslararası tekellerin ve ülkemizdeki uzantılarının baskısı ile bilinç bulanıklığı yaratılarak Nükleer Santraller olmazsa olmaz gösterilmektedir. Nükleer enerji yerine doğaya hiçbir zararı olmayan, insan yaşamını riske atmayan ve daha ucuz rüzgar, güneş gibi yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmalıdır.

 • İznik Gölü havzasındaki birinci sınıf tarım arazisi üzerine kurulu ABD’li tarım tekeli Cargill, için bağımsız mahkemelerimizin verdiği kapatma karaları hiçe sayılmaktadır. Çevreye ve ülke tarımına daha fazla zarar vermeden bu işletme derhal kapatılmalıdır.

 • Uludağ milli parkların sınırları içinden, 300 hektarlık alan çıkartılarak ve çıkar çevrelerinin hizmetine sunulması kabul edilemez. Ülkemizdeki diğer tüm milli parklardaki doğal hayatı ve ekosistemi tehlikeye sokan başta su tekelleri olmak üzere her türden yağmaya karşı halkımızı duyarlı olmaya çağırıyoruz.

 • Uluslararası RAMSAR sözleşmesiyle koruma altında alınan, dünyada yaşayan göller listesindeki Uluabat Gölü su toplama havzası içine sanayi bölgesi kurulma girişimleri bulunmaktadır. Sanayi ve evsel atıklar ile tarımsal ilaçların halen gölü kirlettikleri bilinmektedir. Uluabat Gölü’ndeki ekosisteme ve burada konaklayan kuşlara büyük zarar veren her türlü etki engellenmeli göl doğal yaşam döngüsüne kavuşturulmalıdır.

Tüm doğaseverleri derneğimize güç katmaya bekliyoruz.

DOĞADER Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği