Banner
GDO’lu Tarım Verimi Arttırmaz Print E-mail

GDO’lu TARIM VERİMİ ARTTIRMAMAKTADIR! / Ahmet Atalık

03.02.2011

Son günlerde basın yayın organlarında yer alan “Tohumda tüketici tercihine göre ıslah yapılıyor” başlıklı haberde, “Hibrit tohumu arabaya benzetirsek, GDO’lu tohum uçak gibi. GDO’lu tohum sayesinde Arjantin mısır üretimini 3 kat arttırdı.” yönünde bir görüş beyan edilmiştir. Bu görüş kesinlikle doğru değildir!

GDO’lu tohumla ticari amaçlı tarımsal üretim 1996 yılından itibaren yaygınlaşmaya başlamış olup 1,7 milyon hektar olan ekim alanı 2009 yılında 134 milyon hektara ulaşmıştır. Bu alan küresel tarım arazilerinin sadece %2,7’si, ekilebilir arazilerin ise yaklaşık %9,5’i kadardır. GDO’yu savunan kimi çevrelerin ifade ettiğinin tersine tarım arazilerinin büyük bölümünde GDO’lu tohumla tarımsal üretim yapılmamaktadır.

Arjantin, ABD ve Brezilya’dan sonra dünyada GDO’lu tohumla tarımsal üretim yapan en büyük üçüncü ülkedir. Tarım arazilerinin yaklaşık %70’inde GDO’lu mısır, soya ve pamuk üretilmektedir. Mısır ekim alanlarının %90’ına yakın bölümünde ise GDO’lu tohumla üretim yapılmaktadır.

Çizelge: Arjantin-Türkiye mısır üretim değerleri

1995

2000

2005

2009

Arjantin

Alan (ha)

2.521.750

3.088.715

2.783.436

2.337.175

Üretim (ton)

11.404.041

16.780.650

20.482.572

13.121.380

Verim (kg/ha)

4.522

5.433

7.359

5.614

Türkiye

Alan (ha)

515.000

555.000

600.000

591.279

Üretim (ton)

1.900.000

2.300.000

4.200.000

4.250.000

Verim (kg/ha)

3.689

4.144

7.000

7.188

Kaynak: FAO-Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (01.02.2011)

GDO’lu tohumla üretimin henüz başlamadığı 1995 yılı ile GDO’lu üretimin yapılmakta olduğu 2009 yılı verilerine bakıldığında Arjantin’de mısır üretimi sadece %15 artmıştır. Üretimin en yüksek olduğu 2005 yılında ise %79 artış olduğu görülmektedir. Söylendiği gibi 3 kat artış olmamıştır. Aynı yıllar baz alındığında GDO’suz tohumla üretim yapan Türkiye’nin üretimi ise %123 artmıştır.

Birim alana verim GDO’lu tohumla mısır üreten Arjantin’de %24 artarken, GDO’suz tohumla üretim yapan Türkiye’de %95 artmıştır. Ayrıca, GDO’suz tohumla üretim yapan Türkiye’nin birim alanda mısır verimi, GDO’lu tohumla üretim yapan Arjantin’den %28 daha yüksektir.

ABD Tarım Bakanlığı’nın 2006 yılında yayımladığı “The First Decade GE Crops in the US” raporunda da belirtildiği üzere hiçbir GDO verim artışı sağlamamıştır.

Bu gerçekler görmezden gelinerek, GDO’lu tohumla Arjantin’de mısır veriminin 3 kat arttığı beyanı kesinlikle doğru değildir. Yanlış bilgilerle kamuoyunda lüzumsuz bir şekilde GDO hayranlığı uyandırılmamalıdır.

Ahmet ATALIK
ZMO İstanbul Şube Başkanı