Banner
Keles Kozağacı Vadisinde Termik Santrale Tepki Büyük Print E-mail

KELES DAVUTLAR KÖMÜR HAVZASI VE TERMİK SANTRAL PROJESİ İLE İLGİLİ HALKIN KATILIMI VE ÇED BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 

Küresel ısınmanın birincil nedeni olduğu halde AKP iktidarı yeni termik santraller kurma konusunda vurdumduymazlığını sürdürüyor.

Ülkemizde %25 düzeyinde olan enerji hatlarındaki kayıplar da sorunun bir başka boyutunu oluşturuyor. Dünya ölçeğinde kayıp %5’lerde olduğu göz önüne alınırsa, %1 ’lik iyileştirme bile 5 adet termik santrale bedel enerji kadar tasarruf sağlanmış olacaktır.

Tüm bunlara karşın termik santrallere yapılan yatırımlarla, son üç yılda ülkemizin karbon yükü %12 arttı. Yapılması planlanan onlarca santral hükümetin gündeminin ilk sıralarında yer alıyor. Biz DOĞADER olarak termik santralin yapımına karşı olan etkinliklerimizi bundan sonra da çeşitlendirerek sürdüreceğiz.

 Kozağacı Köylüsü son sözünü söyledi:

“KİRAZ BAHÇESİ
KÜL BAHÇESİ OLMAYACAK”

 Keles Kozağacı Vadisinde yapılması planlanan termik santralin ÇED-Çevre Etki Değerlendirme halkı bilgilendirme toplantısı için 27 Aralık 2007 Perşembe günü TMMOB Bursa İKK Sekreteri Ahmet Atalay’ın bize sağladığı araçla Keles Kozağacı vadisine doğru yola çıktık. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi üyesi Orhan Sarıbal, Ekolojik Yaşam Derneği Başkanı Arca Atay, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi üyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Lütfü Kırayoğlu, Marmara Çevre Platformu Dönem Sözcüsü Yusuf Gürsucu, DOĞADER - Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Murat Demir, Türkiye Çevre Platformu Dönem Sözcüsü Caner Gökbayrak, Bursa Haber Gazetesi yazarlarından Levent Gencelli, CHP Bursa İl Başkan Yardımcısı Ali Küçüksarı, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Bursa İl Temsilciliği adına Zerrin Kartal ve Nilüfer Yerel Gündem 21 Genel Sekreteri ve MARÇEP Yürütme Grubu Üyesi Mehmet Kartal yolcular arasındaydı. Destek verenlerden birçoğunun ortak noktası, DOĞADER üyesi olmasıydı.

Uludağ’ın büyüleyici manzarası eşliğinde Kozağacı Vadisine vardığımızda köylüleri sokağa dökülmüş halde bulduk. Kahvede, sokakta, toplantı boyunca köylülerle yaptığımız sohbette doğup büyüdükleri, yaşamlarını sürdürdükleri toprakları terk etmek istemediklerini gördük. Çünkü yapılması planlanan proje, santralde kullanılacak kömürün çıkarılabilmesi için bölgedeki 6 köyün başka bir yere taşınmasını da içeriyor. Termik Santral için kamulaştırılacak rödavans alanı yaklaşık 70 bin dönüm, bu Kozağacı Vadisinin neredeyse tümünü kapsıyor. Bölgede bulunan 6 köy (Davutlar, Denizler, Durak, Harman Demirci, Issızören, Yunuslar) yaklaşık 3500 kişilik nüfusuyla, geçimini kiraz yetiştirerek sağlıyor. Son 15-20 yıl içinde, devletten hiçbir destek almadan, kendi çabalarıyla 160.000 ağaç dikerek yılda 8.000 ton birinci sınıf kiraz üreten yöre insanı bu üretimlerinin %70’ini ihraç ederek 15 milyon dolar döviz girdisi sağlıyor. Köyden kente göçü tersine çeviren yurdumuzdaki sayılı örneklerden biri olan Kozağacı Vadisi köylüleri, kiraz tarımını daha da genişletmek istiyorlar.

Özellikle köylülerden birinin hikayesi ders niteliğinde. 1991 yılında askerden döndükten sonra 2 yıl boyunca Bursa Şehir Merkezinde iş aradığını ama bulamadığını ve köyüne dönüp kiraz yetiştiriciliğine başladığını anlatıyor. O zamanlar 4 bekar kardeş olduklarını ve kiraz sayesinde hepsinin birer ev kurduğunu, yılda 100 kg kiraz üretiminden şuan 15 ton üretime geçtiğini, ayrıca fidan yetiştiriciliğine başladığını ve yaklaşık 70 bin YTL sermayesi olduğunu anlatırken yaşadığı zorluklar gözlerinden okunuyordu.Keles Davutlar Kömür Havzası ve Termik Santral Projesi İle İlgili Halkın Katılımı Toplantısı Sonuçları

ÇED halkı bilgilendirme toplantısı için 27 Aralık 2007 günü Harmandemirci Köyü İlköğretim Okulu’nun bahçesine geçtiğimizde Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Orman Bursa il Müdürlüğü, santrali yapacak olan Çalık NTF Elektrik Üretim ve Madencilik AŞ Grubu, ÇED Raporunu hazırlayan Selin İnşaat ve Madencilik AŞ. Yetkilileri ile Keles Belediye Başkanı Mustafa Bektaş ve Keles Kaymakamı Akın Ağca oradaydı. Henüz toplantı başlamadan toplantı başkanının ve Kaymakamın köylülerden imza atmalarını istemesi üzerine köylüler “imza yok, imza vermiyoruz” şeklinde bağırarak tepkilerini ortaya koydular. Daha sonra ÇED raporunu hazırlayan Selin İnşaat ve Madencilik AŞ şirketi tarafından bir sunum gerçekleştirildi. Sunumun ilk bölümünde şirketin verdiği rakamlar ile Bursa Milletvekili Necati Özensoy tarafından açıklanan rakamların çelişkili olduğu görüldü. Bursa Milletvekilinin verdiği rakamların TBMM KİT komisyonuna Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından verildiği ve bu bilgilerin ÇED Raporundaki bilgileri teyit etmediği açık bir şekilde görüldü. İkinci bölümde ise, termik santralin gerek atıkları, gerek baraj gölüne yakınlığı, gerekse bölgenin antik yerleşim kalıntıları taşıdığı ve tarımsal potansiyelinin çok güçlü olması nedeniyle olumsuzluklar içerdiği yani özetle çevreye ve yöre insanına zarar vereceği dile getirildi. Proje şirketinin bu açıklamaları bir anlamda, Çalık Grubunun bu projeden bir an önce vazgeçmek, ihale bedeli ve bedel faizini devletten alabilmek için ÇED raporunun olumsuz çıkmasını beklediği izlenimini verdi. 

Gerekirse Canlı Kalkan Oluruz.

Şirket sunumundan sonra söz almak ve proje ile ilgili soru sormak isteyenlere komisyon başkanı tarafından söz verildi.

Söz alan bir bölge köylüsü “Toprakları üzerine santral kurulmasına izin vermeyeceklerini ve gerekirse canlarını ortaya koyarak topraklarını savunacaklarını, burada bulunan her köylünün toprağı için canlı kalkan olmaya hazır olduğunu ” söyledi. Bölge Kalkınma Kooperatifi Başkanı Saffet Güneş Kozağacı Vadisi’nde yetiştirilen kirazın, ülke tarımı için önemini” bildiren konuşmasını yaptı. Gazeteci Levent Gencelli ve Elektrik Müh. Lütfü Kırayoğlu’nun da proje aleyhine birer konuşma yaptıkları toplantıda, Keles Belediye Başkanı Mustafa Bektaş konuşma yapmak için mikrofonu eline aldığında, köylülerin tepkisiyle karşılaştı. Köylünün sürecin başından beri termik santrali savunan belediye başkanını yuhalayarak hep birlikte toplantı alanınını terk etmesiyle birlikte toplantı sonuçlanmadan bitmiş oldu. Toplantıyı düzenleyen Çevre ve Orman Bakanlığı çevre komisyonu, konuşulanları not ettikleri raporu “köylüler imza atmaktan imtina ettiler” cümlesiyle bitirip tutanağı imzaladılar. Hiçbir köylünün imzalamadığı katılım listesi sadece 7 adet çevre komisyon üyesi tarafından imzalanarak tutanaklara geçirildi.

Yaklaşık 72 bin dönümlük alanı kapsayan Kozağacı Vadisi üzerinde bulunan 6 köyün topraklarının 1,5 - 2 metre altında düşük kalitede kömür bulunuyor. Aşırı derecede hava kirliliği yaptığı için yöre köylüsünün kullanımına izin verilmeyen bu kömür, projeye göre çıkartılarak kurulacak termik santralde yakılacak. Kömürün çıkartılması için 6 köyün başka yere taşınması gerekiyor.


Ülkemizdeki Termik Santraller Hakkında Saklanan Gerçekler…

Elektrik Üretim AŞ’ye bağlı Çevre Yeni ve Yenilenebilir Enerji Daire Başkanlığı'nın 2007 yılının Nisan ayında hazırladığı rapor, termik santrallerimizin ölüm kustuğunu ortaya koydu. Basından gizlenen rapor bir şekilde basına sızdı ve yalnızca Radikal Gazetesinde ( http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=218189 ) yer aldı.

Ülkemizde kurulu yalnızca dört santralin (Çanakkale 18 Mart Çan, Afşin Elbistan B, Bursa Orhaneli ve Muğla Kemerköy) geçer not aldığı raporda, diğer santrallerin sınır değerlerin onlarca kat üzerinde hava kirliliği yarattıklarını ortaya koydu.

Havaya saçılan kül parçacıklarından 2-5 milimetrelik olanları akciğer kanserine yol açıyor. Çevre mevzuatınca metreküpte 100 mg olması gereken toz - kül emisyonu;Manisa Soma A Termik Santrali’nde              7538 mg (75 kat fazla)
Kütahya Tunçbilek Termik Santrali’nde         7398 mg (74 kat fazla)
Manisa Soma A Termik Santrali’nde              5895 mg (59 kat fazla)
Sivas Kangal Termik Santrali’nde                   1595 mg (16 kat fazla)
K.Maraş Afşin Elbistan Termik Santrali’nde  1298 mg (13 kat fazla)
Zonguldak Çatalağzı B Termik Santrali’nde  1224 mg (12 kat fazla)
Kütahya Seyitömer Termik Santrali’nde         1115 mg (11 kat fazla)

Çevre mevzuatınca metreküpte 1000 mg olması gereken kükürt emisyonu; (dünya normlarında bu sınır değer 100 mg olarak kabul ediliyor. )
Sivas Kangal Termik Santrali’nde                     11953 mg (12 kat fazla, dünyada 120 kat)
Gökova Yeniköy Termik Santrali’nde                 10900 mg (11 kat fazla, dünyada 110 kat)
Muğla Yatağan Termik Santrali’nde                     8206 mg (8 kat fazla, dünyada 80 kat)
K.Maraş Afşin Elbistan Termik Santrali’nde       7255 mg (7 kat fazla, dünyada 70 kat)
Kütahya Tunçbilek Termik Santrali’nde               6215 mg (6 kat fazla, dünyada 60 kat)
Kütahya Seyitömer Termik Santrali’nde              3000 mg (3 kat fazla, dünyada 30 kat)
Manisa Soma A Termik Santrali’nde                   3000 mg (3 kat fazla, dünyada 30 kat)
Manisa Soma A Termik Santrali’nde                   3000 mg (3 kat fazla, dünyada 30 kat)

Kömür santralleri, yeraltındaki radyoaktif maddeleri de havaya veriyor
Yatağan'da insanlar 24 yıldır radyoaktif polonyum maddesini soluyor.
Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü ve Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü akademisyenlerinin yaptıkları ortak araştırmaya göre, üst sınırın gıdalarda kilogramda 370 bekerel olan radyoaktif Polonyum-210 maddesi Yatağan Termik Santrali’nin olduğu bölgede 1228 bekerele kadar yükseldiğini belirlendi. Çalışmada, Manisa Soma, Muğla Yatağan, Kütahya Seyitömer ve Tunçbilek termik santralleri çevresinde belirleyici örnek olarak seçilen liken ve karayosunu türleri kullanılarak, radyoaktif Polonyum-210 (Po210) ve Kurşun-210 (Pb210) kirliliği saptandı. Solunum, yiyecek ve içecek maddeleri ya da ciltte bulunan açık yaralardan vücuda giren polonyum, tehlikeli bir süreci başlatıyor.

Afşin-Elbistan A Termik Santrali geçtiğimiz 10 yıl içerisinde çevreye 38,7 milyon ton kül, 117,4 milyon ton karbondioksit, 5,8 milyon ton kükürt gazı, 0,28 milyon ton azot gazı yaydı; bunun yanı sıra 23 milyon ton radyoaktif toryum ve 56,7 ton uranyumu çevreye bıraktı. Elbistan Devlet Hastanesi'nde 2004 yılında 5 bin hastada solunum yolu hastalığı tespit edildi. Hastane yetkilileri solunum yolu hastalıkları dışında kanser vakalarında da artış olduğunu ve kanserli hastaların sayısının son 10 yılda 10 kat arttığını belirtiyor.

KONUYLA İLGİLİ BASINDA ÇIKAN HABERLERDEN ÖRNEKLER

Kozağacı Fotoğrafı…  (Levent GENCELLİ - Bursa Haber gazetesi 29.12.2007)
http://www.bursahaber.com.tr/yazi.php?yazi=4713

Kozağacı Dersi… (Levent GENCELLİ - Bursa Haber Gazetesi 28.12.2007)
http://www.bursahaber.com.tr/yazi.php?yazi=4720

Bursa'da termik santral protestosu ( CNN TÜRK 28.12.2007)
http://www.cnnturk.com/haber/haber_detay.asp?PID=00318&haberID=415163

Termik santrala hayır (Seyit Gündoğan- Olay gazetesi 28.12.2007)
http://www2.olay.com.tr/blocks/haberoku.php?id=28590

Termik santral zirvesi ( Bursa Hakimiyet gazetesi 28.12.2007)
http://www.bursahakimiyet.com.tr/in.php?is=haber&sec=haber&im=44115