Banner
Mudanya'daki Myrleia Antik Kenti Üzerine Kipa AVM Kurdu Print E-mail

mudanya_myrleia_antik_kenti_uzerinde_kipa_avm_k

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Myrleia Antik Kentinin kalıntılarının üzerinde şimdi Kipa AVM inşaatı yükseliyor. Bileşenleri arasında DOĞADER'in de yer aldığı Myrleia Antik Kent Platformu'nun yaptığı etkinliklerle yarattığı toplumsal duyarlılığın yanı sıra  Bursa Milletvekili İlhan Demiröz (21.05.2013) ve İstanbul Milletvekili Levent Tüzel (13.12.2012) konuyu TBMM gündemine taşımıştı.

Aşağıda, toplum için çalışması gereken devlet kurumlarının, siyasi iktidarın boyundurluğu altında kendi görevlerine ihanete varan uygulamaların yer aldığı geniş bir özet bulacaksınız. Myrleia Antik Kenti özelinde verilen bu açıklamalar günümüzde çevre sorunu yaratan pek çok projede benzer örnekleri bulunmaktadır.

SİT Genişletme Talebi
1992 yılında Mudanya'da bazı yerler 1. - 2. - 3. Tarihi SİT Alanı ilan ediliyor. 2010 yılında Uludağ Ün. Fen-Edebiyat Fak. Arkeoloji Bölüm Bşk Prof. Dr. Mustafa Şahin ve ekibi tarafından yüzey araştırması yapılıyor. Hazırlanan raporda; 1992 yılındaki SİT incelemesinde alanın çok dar tutulduğu, çok sayıda defineci çukurları ve pek çok çömlek kırığı parçalarının bulunduğu, 2009 yılında Bursa Müze Müdürlüğü tarafından açılan sondaj çukurunda kalıntıların belirgin biçimde görüldüğü belirtilerek Tarihi SİT sınırlarının genişletilmesi için Bölge Koruma Kurulu’na başvuruda bulunuluyor.

Rapor Sümenaltı
Ancak rapor, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nda üzerinde hiçbir çalışma yapılmadan 1,5 yıl bekletiliyor. Bu arada Mudanya Belediyesi'nin red ettiği 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği, Bursa Büyükşehir Beldiye'si tarafından kabul edilerek bölgede AVM inşaatına zemin hazırlanıyor. Kipa AVM inşaatın başlamasının hemen ardından kalıntılar ortaya çıkıyor. ÇHD Bursa Şb başvurusu üzerine Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu,  Nisan 2012'de AVM inşatını durduruyor.

Tepkiyi Hafifletmek İçin Önce Durdur Sonra İzin Ver
Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 2 ay sonra Haziran 2012'de göreve ihanet düzeyinde bir karara imza atarak, Nisan 2012'de aldığı AVM inşaatı durdurma kararını kaldırıyor. Şehir Plancıları Odası Bursa Şb plan değişikliğine itirazda bulunuyor.

Makina Müh. Odası Bursa Şb. girişimleriyle kurulan içinde DOĞADER'in yer aldığı Myrleia Antik Kent Platformu, yapılan basın açıklaması ve panellerle konuyu gündeme taşıyarak toplum üzerinde duyarlılık oluşturuyor.

Kamulaştır(ma)ma
Mudanya Belediyesi Aralık 2012'de AVM inşatını durdurma kararı alıyor. Bu kararının ardından Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ardı ardına kararlar alınıyor. Bu kararlarda en dikkat çekici olan konu, tarihi alanı bozulmadan korumakla yükümlü olan kamu kurumlarının kalıntıların teşhiri için adeta AVM’yi kaçınılmaz bulması ve inşaatın devamı için ısrar etmesidir.

Toplumda duyarlılığın artması, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Ocak 2013'te gün tarihi kalıntıların bulunduğu alanlar kamulaştırma kararı almak zorunda bırakıyor. Ancak kamulaştırma kararının uygulayıcısı Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, kendi görevine ihaneti sürdürerek Şubat 2013'te aldığı kararla Myrleia Antik Kenti üzerine AVM yapılamasında ısrarını sürdürüyor.

Şirketin İnsafına Terk Edilen Tarih
Günümüzde (Mayıs 2013) Myrleia Anti Kenti üzerine Kipa AVM inşaatı tamamlanma aşmasına gelmiş durumdadır. Kipa yetkililerinin , "Mudanya'daki Kipa AVM temeli altında yer alan kalıntıları camlı bölmede koruma altına aldığı" açıklaması, Sermayenin çıkarı için ne kadar pervasız olabileceğini de gözler önüne sermiştir.

Tarihi miras, şirket malı oldu
Myrleia Anti Kenti üzerine Kipa AVM inşaatı, insanlığın tarihsel mirasını barındıran, toplum adına kamu malı olaması gereken bir bölgenin, sermayenin sonu belirsiz çıkarına terk eden bu günün devlet yönetim anlayışına ibretlik bir öykü olarak tarihteki yerini almıştır.

DOĞADER
Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği

Myrleia Meclis'in gündeminde
http://www.bursadabugun.com/haber/myrleia-meclis-in-gundeminde-225480.html

Bu AVM'nin altında 2700 yıllık tarih yatıyor
http://www.bursadabugun.com/haber/bu-avm-nin-altinda-2700-yillik-tarih-yatiyor-225627.html