Banner
Bursa Çimento'da Yanan Tehlikeli Atıklar Gaz Haline Havaya Yayıldı Print E-mail

22 Nisan 2014

Basına ve Kamuoyuna;

20 Nisan 2014 Pazar günü sabah saatinde Bursa Çimento Fabrikası'nda tehlikeli atık depo alanında çıkan yangın nedeniyle yapılan açıklamalarda, yangının saat 09:30'da denetim altına alındığı söylenmekte olsa da saat 13:00'te söndürülebilmiştir. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı belirtilen açıklamada konunun üstünün örtülmek istendiği anlaşılmaktadır.

Oysaki olay bu kadar basite alınacak ölçüde değildir. Bir ay içinde Bursa Çimento Fabrikası'nda yaşanan bu ikinci olayda, altı saat boyunca yanan tehlikeli atıklardan çıkan zehirli gazlar, Kestel ilçesi ve Bursa'nın havasını önemli ölçüde kirletmiştir. Bu durum, fabrikanın hemen yanındaki mahallelerde yaşayan halkın ne kadar büyük tehlike altında olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

Atıklar yanarken ortaya çıkan Dioksin, Furan ve ağır metal gazları canlı bedenlerde çok yüksek toksin etki yaratarak kanser ve hormon bozuklukları başta olmak üzere

pek çok hastalığa neden olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

 

Tehlikeli atıklar, yüksek sıcaklıktaki özel yakma fırınlarında yakıldığında, gazların bir kısmı yanarak etkisiz duruma geçse de tümüyle yok olmamaktadır. Bu nedenle, Bursa'nın Kestel ilçesi gibi Çimento Fabrikası ve Atık Yakma Tesisleri bulunan yerlerde yaşayan halkta kanser ve hormon bozuklukları daha fazla görülmektedir.

20 Nisan 2014 günü altı saat boyunca yanan tehlikeli atıklar, istenen yüksek sıcaklığa ulaşmadan yandığı için zehirli gazlar tümüyle havaya karışmıştır. Bu durumdan Kestel ilçesi ve tüm Bursa merkez ilçelerinin hava sahaları etkilenmiştir. Çıkan yangında yoğun oranda KOK - Kalıcı Organik Kirlilik yaratan Dioksin, Furan ve Ağır Metal Gazları havaya yayılmış, gün boyunca tüm Bursa halkı bu zehirli havayı solumuş, aynı gün yağan yağmurla birlikte bu gazlar toprak, su ve tarlalardaki besinlere geçmiştir. Kirlenen su ve besinlerle bundan sonra da bu toksin maddeler soframıza kadar gelerek bizi zehirlemeye devam edecektir. Bu durum, Bursa'da yaşayan halkın kanser ve diğer pek çok hastalığa yakalanma olasılığı önemli oranda artacaktır.

Atık yakma tesislerini teşvik eden ve çimento fabrikalarına tehlikeli atık yakma izni veren yasal düzenlemeler yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Orman ve Su Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı oluşan bu durumun başlıca sorumlularıdır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, tesislere atık yakma için ÇED izni vermekte hiç bir sakınca görmezken, tesislerin bulunduğu yerlerde Dioksin, Furan ve Ağır Metal Gazları gibi KOK - Kalıcı Organik Kirletici ölçümleri yapan tesisler kurup acil durum önlemleri hazırlama gereği bile duymamıştır. Bir yandan şirketlerin çıkarları ve rahatı için her türlü olanaklar sağlanırken diğer yandan halk kendi kaderine terk edilmiştir.

Tüm bunlara rağmen, Bursa Çimento Fabrikası bir süre önce 1,5 kat kapasite artışı amacıyla başlattığı ÇED süreci henüz sonuçlanmamıştır. "ÇED Halkın Katılımı Toplantısı"nda Kestel halkı ve DOĞADER yetkilileri, çimento fabrikasına eleştiri ve kapasite artışına yoğun itirazlarda bulunmuştur.

Taleplerimiz:

  1. Bursa Çimento Fabrikası'nın kapasite atışını öngören ÇED süreci derhal iptal edilmelidir.
  2. Bursa Çimento Fabrikası gibi atık yakma ruhsatı bulunan tüm fabrika ve tesislerin atık yakma izinleri iptal edilmelidir.
  3. Endüstriyel süreçler atık oluşmayacak biçimde ciddi bir yeniden yapılanma sürecine girilmelidir.
  4. Engellenemeyen atıklar  sızdırmaz depolama sahaları oluşturularak buralarda toplanmalıdır.

DOĞADER
Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği