Banner
Dağyenice tarımsal amaçlı planlanmıştı, Turizm için değil - İtirazımız var DOĞADER Print E-mail

dagyenice_goletiDağyenice, devlet tarafından tarımsal öncelikler düşünülerek planlandı. Tarım arazileri üzerinde toplulaştırma ve sulama göleti yapıldı. Amaç, hızla artan nüfusa besin sağlamaktı.

Aynı devlet şimdi, toplumun bütünü düşünülerek yapılan bu planları yok sayarak Dağyenice'yi turizme açmak istiyor. 20 km uzaktan termal su taşınarak, orman ve tarım alanları üzerine ve sulama amacıyla yapılan göletin çevresine, tatil köyleri kurulmak isteniyor. Doğal ve tarım alanları, birkaç kişiye rant sağlama uğruna yok ediliyor.

Olumsuzluklar barındıran Dağyenice turizm planına itirazınızı ilettik.

DOĞADER

11 Mayıs 2012

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na, 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca 05.04.2012 tarihli kararıyla onaylanan ve 13.04.2012 – 14.05.2012 tarihi arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde askıya çıkartılan, Bursa Dağyenice Termal Turizm Merkezi 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı derneğimiz (DOĞADER – Doğayı Çevreyi Koruma ve Doğa Sporları Derneği) tarafından askı süresi içerisinde incelenmiştir.

DOĞADER tarafından yapılan değerlendirmede, 1/100.000 ölçekli 2020 Yılı Bursa Çevre Düzeni Planı’nda sözü geçen bölge “orman alanı”, “tarımsal niteliği korunacak alan” ve “özel mahsül alanı” olarak gözükmekte olduğu belirlenmiştir. Ayrıca Plan Notlarında, Bursa ovalarının toprak sınıfına bakılmaksızın korunacağı, toprak sınıflarındaki tarımsal verimliliğin arttırılması için çalışmaların yapılmasının hedeflendiği anlaşılmıştır. Planlanan turizm alanının uygulanması durumunda, 1/100.000 ölçekli 2020 yılı Bursa Çevre Düzeni Planı ve plan notlarına aykırı olarak orman ve tarımsal alanları yok edileceğice anlaşılmıştır. Ayrıca zaman içersinde arazi çevresinde yeni yapılaşma ve rekreasyon alanlarının oluşmasını teşvik edeceği de öngörülmüştür.


Bununla birlikte, projeye alanı içinde kalan bölge için Bakanlar Kurulu’nun 31.07.2000 tarih ve 2000/1305 sayılı Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkında Kararı’nda tarım arazileri üzerinde arazi toplulaştırması yapıldığı belirlenmiştir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı resmi internet sitesinde, nüfusun hızla artması ve bunları beslemeyi gerektiren zorunluluklar, tarımsal üretimi de buna paralel artırma ihtiyacını doğurduğunu belirterek sınırlı toprak kaynaklarının istenilen düzeyde tarımsal üretim artışı amacıyla arazi toplulaştırması yapıldığını belirtmektedir.

Bursa İl Özel İdaresi 2005 yılında yine tarımsal sulama amacına hizmet etmek üzere 2005 yılında 312176 TL bedelle Dağyenice Göleti yaptırmıştır.

Anlaşılacağı üzere devlet proje alanı içinde yer alan bölgeyi tarım alanı olarak planlamış, nüfus artışını da öngörerek tarım alanlarını toplulaştırmış ve sulama göleti yapmıştır. Şimdi sözü geçen bölge üzerine tüm gelecek öngörüleri ve yapılan yatırımlar red edilerek turizm plan değişikliği ilan edilmiştir. Bursa Valisi Sayın, Şahabettin Harput, yerli ve yabancı yatırımcıların talepleri doğrultusunda bu projenin geliştirildiği yönünde basına açıklamalarda bulunmuştur. Buradan toplumun bütünü ve geleceği düşünülerek devletin yaptığı plan ve yatırımların, bazı kişi ve kurumlara rant sağlamak amacıyla değiştirildiği anlaşılmaktadır.

Planlanan turizm alanı içinde orman alanı da bulunmaktadır. Ormanlar, barındırdığı canlı çeşitliliği ile dünya üzerindeki yaşamın sürekliliği için vazgeçilmez alanlardır. Bununla birlikte ülkemizdeki orman varlığı ilgili bir Bakanlık olmasına rağmen yeterince korunamamakta, 25-30 yılda bir orman niteliğini kaybetmiş alanlar için 2/B türü yasalar çıkartılmaktadır. Uygulanması planlanan bu turizm projesi, büyük bir kaygısızlıkla orman alanı içinde tasarlanarak devlet eliyle 2/B alanları yaratılmak istenmektedir. Projenin gerçekleşmesi durumunda, kalan orman alanın çeşitli gerekçelerle yasal ya da yasadışı işgalleri teşvik edecektir.

Turizm projesi için öngörülen sıcak termal suyun 20 km uzaklıktaki Bursa merkezinden getirilmesi de ayrı bir inceleme konusundur. Bu kadar uzaktan getirilecek suyun geçeceği güzergahta, orman ve tarım alanları üzerinde yeni tahribatlar yaratabileceği öngörülmüştür. Termal suyun sıcaklığını korunamayacağı yeniden enerji verilerek ısıtılması gibi uygulamalar söz konusu olabilecektir.

Henüz onaylanmamış bir proje için başlatılan kamulaştırma ve yol çalışması ise devlet kaynaklarının sonucu, kesin olmayan bir uygulama için harcandığının açık kanıtıdır. Devlet eliyle yapılan bu tür yanlış uygulamalar, özel işletmeler için kötü örnek olmaktadır.

Proje ile ilgili, ÇED – Çevre Etki Değerleme süreci konusunda Derneğimizce yapılan araştırma bir sonuca ulaşılamamıştır. Bu konuda ilgili kamu kurumlarından “bilgi edinme” çerçevesinde araştırmamız Derneğimiz tarafından sürdürülecek, hukuksal eksiklikler görülmesi durumunda yasal yollara başvurulacaktır.

Yukarıda belirtilen gerekçeler nedeniyle, 13.04.2012 – 14.05.2012 tarihi arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde askıya çıkartılan, Bursa Dağyenice Termal Turizm Merkezi 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği’ne itiraz eder, itirazımızın Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce değerlendirilmesini arz ederiz.

DOĞADER - Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği